Asiamiespalvelut

Kun asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan sosiaaliasiamiehen tai potilasasiamiehen kanssa. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.
Henkilökohtaiset tapaamiset tulee sopia etukäteen puh.  040 572 3793 (mikäli numero ei vastaa, voit jättää vastaajaan soittopyynnon) .

POTILASASIAMIES
auttaa terveydenhoidon yksiköissä annettuihin palveluihin liittyvissä asioissa

  • neuvoo ja avustaa muistutusten teossa
  • auttaa potilasvahinkokorvauksen haussa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista ja asemasta
  • edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista

Yhteystiedot:
Satu Peurasaari;
puh.  040 572 3793 tai 040 544 1750 (Kriisikeskus Turvapoiju)
- jos et tavoita I numerosta, jätä soittopyyntö II numeroon

sähköposti: etunimi.sukunimi@turvapoiju.fi

Toiminta-alue käsittää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palvelut sekä Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien perusterveydenhuollon palvelut.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Potilasmuistutus
Potilasturvallisuuden tietopaketti

Potilasvakuutuskeskus


SOSIAALIASIAMIES

auttaa sosiaalihuollon asiakkaita esim. toimeentulotukeen, lastensuojeluun tai vanhusten ja vammaisten palveluihin liittyvissä asioissa.

Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi:

  • tiedottamalla asiakkaan oikeuksista
  • neuvomalla asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustamalla asiakasta muutoksenhaussa
  • neuvomalla muistutuksen laatimisessa
  • seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Kuntalaisen näkökulmasta katsottuna sosiaaliasiamies on lähinnä neuvonantaja. Sosiaaliasiamies voi avustaa asiakkaita esimerkiksi selvittämällä lainsäädännön sisältöä, kertoa viranomaisten käytännöstä, ohjaamalla asiakkaan oikealle viranomaiselle tietyssä asiassa ja neuvomalla miten päätökseen haetaan muutosta. Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä päätäntävaltaa eikä oikeutta tehdä käytännön ratkaisuja. Sosiaaliasiamies ei voi muuttaa sosiaalityöntekijän päätöstä.

Yhteystiedot:
Satu Peurasaari;
Kaivokatu 5, 94100 Kemi
puh. 040 572 3793 tai 040 544 1750 (Kriisikeskus Turvapoiju)
-  jos et tavoita I numerosta, jätä soittopyyntö II numeroon

sähköposti: etunimi.sukunimi@turvapoiju.fi

Toiminta-alue käsittää Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien sosiaalihuollon palvelut.

Sosiaaliasiamiestoiminnan kehittäminen (STMn selvityksiä 2008:17)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakkaanoikeudet/asiamies