Ryhmät

Ryhmien ja koulutusten tarkoituksena on tukea osallistujien hyvinvointia, toimintakykyä ja voimavaroja sekä vahvistaa otetta elämään. Ryhmät ovat ammattilaisten ja/tai vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaamia.

SENIOIRIPYSÄKKI -KESKUSTELURYHMÄ yli 60 -vuotiaille alkaa marraskuussa 2018. Ryhmä kokoontuu 15 kertaa perjantaisin klo 13 – 15. Ryhmään valitaan 6 – 8 jäsentä, siihen tullaan haastattelujen kautta.  Senioripysäkki -ryhmään voit tulla puhumaan omaan elämääsi liittyvistä asioista. Keskustelemalla ja jakamalla ajatuksia sekä tunteita voit löytää niille uusia merkityksiä ja näkökulmia. Ryhmän tavoitteena on yksinäisyyden, ahdistuksen ja masennuksen lieveneminen. Ohjaajana toimii Merja Hammari, koulutettu senioriryhmän ohjaaja. Ilmoittaudu haastatteluun puh. 040 544 1750.

MUN TARINA, SUN TARINA -RYHMÄ - Yli 65-vuotias, tule jakamaan tarinoita omasta elämästäsi. Tarinoimalla ja omia kokemuksia jakamalla saadaan aikaan hyvää mieltä. Ryhmä on suljettu ryhmä (samat jäsenet kokoontuvat koko ryhmäkokonaisuuden ajan). Seuraavasta ryhmästä ilmoitetaan myöhemmin.

SENIORI HYVINVOINTITREENIT – HYVINVOINTIRYHMÄ yli 65-vuotiaille, Meri-Lapin -alueen senioreille. Hyvinvointitreenien tavoitteena on vahvistaa ja edistää ikäihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä; omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen, aktivoituminen, virkistyminen ja elämänilon lisääntyminen sekä uusien ihmissuhteiden löytyminen arjen tueksi ja yksinäisyyden väheneminen. Kokoontumisten teemoja ovat liikunta, kulttuuri, hyvinvointia tukevat valinnat, paikkakunnan monimuotoiset toimintamahdollisuudet ja tutustumiskäynnit. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (1 x/vko), 2 tuntia kerrallaan 8 kertaa. Seuraava ryhmä järjestetään syksyllä 2018.

JÄNNITTÄJIEN RYHMÄ - ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat oman jännittämisensä ongelmaksi ja haluavat löytää keinoja sen kanssa selviämiseen. Ryhmässä tutustutaan omaan jännittämiseen ja sen hallintakeinoihin erilaisin toiminnallisin harjoituksin, tehdään hengitys- ja rentoutusharjoituksia ja pohditaan yhdessä keinoja jännityksen lieventämiseksi. Ryhmän koko on 6-8 hlöä, se kokoontuu iltaisin 8 kertaa; 2 t / kerta ja se on maksuton. Ryhmä järjestetään kysynnän / tarpeen mukaan. Jos haluat osallistua ko. ryhmään, jätä yhteystietosi Kriisikeskus Turvapoijun ajanvaraukseen: p 040 544 1750.

Mielenterveystaitoja voi oppia, lisätietoa alla olevien koulutusten sisällöistä Suomen Mielenterveysseuran sivuilta.

MIELENTERVEYS ELÄMÄNTAITONA (MTEA1) -koulutus syksyllä 2018, seuraa ilmoitteluamme.
HAAVOITTUVA MIELI (MTEA2) -koulutus syksyllä 2018, seuraa ilmoitteluamme.
NUOREN MIELEN ENSIAPU (NMEA) -koulutus nuorten kanssa työskenteleville syksyllä 2018, seuraa ilmoitteluamme.
YRITTÄJIEN HYVINVOINTIKOULUTUS - Jos koulutus kiinnostaa, ole yhteydessä Kaisa Lauriin, p 040 572 3795; koulutuksia järjestetään kiinnostuksen mukaan.

MUUT TURVAPOIJUN TILOISSA KOKOONTUVAT RYHMÄT

Ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä itsemurhan tehneiden läheisille alkaa syksyllä 2018. Seuraa ilmoitteluamme.

Vertaistukiryhmiä ohjaavat vertaisohjaajat (tarvittaessa työntekijöiden tukemana). Vertaistukiryhmien osallistujat kokoontuvat säännöllisesti yhteen käymään läpi samankaltaisia kokemuksiaan. Ryhmissä voi jakaa erilaisia kriiseihin liittyviä tunteita ja kokemuksia toisten kanssa. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan