Ryhmät

Ryhmien ja koulutusten tarkoituksena on tukea osallistujien hyvinvointia, toimintakykyä ja voimavaroja sekä vahvistaa otetta elämään. Ryhmät ovat ammattilaisten ja/tai vapaaehtoistyöntekijöiden ohjaamia.

SENIORI HYVINVOINTITREENIT – HYVINVOINTIRYHMÄ yli 65-vuotiaille, Meri-Lapin -alueen senioreille. Hyvinvointitreenien tavoitteena on vahvistaa ja edistää ikäihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä; omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen, aktivoituminen, virkistyminen ja elämänilon lisääntyminen sekä uusien ihmissuhteiden löytyminen arjen tueksi ja yksinäisyyden väheneminen. Kokoontumisten teemoja ovat liikunta, kulttuuri, hyvinvointia tukevat valinnat, paikkakunnan monimuotoiset toimintamahdollisuudet ja tutustumiskäynnit. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (1 x/vko), 2 tuntia kerrallaan 8 kertaa. Seuraava ryhmä järjestetään syksyllä 2017.

YRITTÄJIEN HYVINVOINTIKOULUTUS – Koulutuksen teemoja ovat: henkinen hyvinvointi; hyvinvointia tukevat tekijät; voimavarat ja niiden vahvistaminen; oman jaksamisen tukeminen; yrittäjän työhyvinvointi; stressin tunnistaminen ja hallinta sekä elämän kriisit ja niistä selviytyminen.  Koulutus on kahvi-/tee- ym. tarjoiluineen osallistujille maksuton.  Seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2017.

MUN TARINA, SUN TARINA -RYHMÄ - Yli 65-vuotias, tule kertomaan tarinoita omasta elämästäsi. Tarinoimalla ja omia kokemuksia jakamalla saadaan aikaan hyvää mieltä. Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran keväällä 2018

JÄNNITTÄJIEN RYHMÄ - ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat oman jännittämisensä ongelmaksi ja haluavat löytää keinoja sen kanssa selviämiseen. Ryhmässä tutustutaan omaan jännittämiseen ja sen hallintakeinoihin erilaisin toiminnallisin harjoituksin, tehdään hengitys- ja rentoutusharjoituksia ja pohditaan yhdessä keinoja jännityksen lieventämiseksi. Ryhmän koko on 6-8 hlöä, se kokoontuu iltaisin 8 kertaa; 2 t / kerta ja se on maksuton. Ryhmä järjestetään kysynnän / tarpeen mukaan.

MUUT TURVAPOIJUN TILOISSA KOKOONTUVAT RYHMÄT:
Surunauha ry:n ryhmä itsemurhan tehneiden läheisille syksyllä 2017.

Vertaistukiryhmiä ohjaavat vertaisohjaajat (tarvittaessa työntekijöiden tukemana). Vertaistukiryhmien osallistujat kokoontuvat säännöllisesti yhteen käymään läpi samankaltaisia kokemuksiaan. Ryhmissä voi jakaa erilaisia kriiseihin liittyviä tunteita ja kokemuksia toisten kanssa. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan